Page 4

Arsredovisning_2016_web

Vad var det då som skapade detta goda resultat? en viktig faktor var, som vanligt, de starka leveranserna från våra stormässor. I en alltmer hårdnande konkurrens håller de ställningarna och fortsätter att attrahera både utställare och besökare långväga ifrån. Stockholm Furniture & Light Fair är väl etablerad som den största mötesplatsen i världen för skandinavisk design, och systereventet Stockholm Design Week utvecklas alltmer för varje år som går. Formex fortsätter att dra hela inrednings- och presentbranschen, och är alltid i fokus när det gäller att ange årets trender. Och Nordbygg tar alltmer plats som en viktig arena inte bara för byggbranschen utan för alla som är engagerade i samhällsbyggnadsfrågor. Även våra andra B2B-mässor levererade fint under året, till exempel säkerhetsmässan Skydd som växte i storlek. Många av B2B-mässorna får ett allt större kunskapsinnehåll med seminarier och workshops parallellt med produktutställningen, och det är tydligt att gränsen mellan ”mässor” och ”konferenser” blir alltmer ointressant. Vi skapar möten för olika branscher, helt enkelt, och sedan kan formatet för dessa möten variera. störst utmaningar under året hade vissa av de publika mässorna. Inom det här segmentet tävlar vi om besökarnas tid och pengar, inte bara med andra mässor utan med alla de nöjes- och fritidsaktiviteter som står till buds för den kräsna nutidsmänniskan. Vi satsar stort på att vidareutveckla våra publika mässor till alltmer av upplevelserika och festliga event, som kan ge besökaren en tydlig ”jag-var-där”-känsla. Ett bra exempel här är Fitnessfestivalen, som absolut är en mässa med utställande företag, men den är också ett träningsevent och en tävlingsplattform för besökarna. Vid sidan av mässorna är konserter, nöjesaktiviteter och företagsevent ett växande segment för Stockholmsmässan. Under 2016 kunde vi välkomna bland andra Youtube-eventet Tubecon, teveprogrammet Talang, spelföretaget Kings företagsmöte Kingfo market, samt en konsert med den iranska storstjärnan Googoosh. Som vanligt hade vi också glädjen att stå värd för ett antal internationella medicinska kongresser, där den största var tandläkarkongressen EOS, European Orthodontic Society. Alla dessa olika typer av evenemang ställer stora krav på anläggningen, och vi investerar löpande för att kunna erbjuda alla slags besökare en välkomnande och inspirerande upplevelse. Vårt trådlösa nät är i dag ett av de bästa i Europa, och under året lyfte vi även nivån på de fasta och rörliga ljud- och ljusanläggningarna vilket uppskattas stort av våra kunder. Vi investerade även i ett nytt skyltprogram i absolut världsklass, där digitala skyltar både inom-hus och utomhus lyfter besökarupplevelsen och gör det betydligt lättare att hitta i de 114 000 kvadratmeter stora lokalerna. att vidareutveckla våra produkter, ta fram nya och se över paketeringen är ett ständigt pågående arbete och 2016 var inget undantag. Färdiga paket med kringtjänster efterfrågas allt oftare som ett sätt att förenkla för kunderna, och i detta växande affärsområde ser vi stor framtida potential. Som exempel kan nämnas ljus och rigg, där allt fler kunder inser fördelen med att köpa denna typ av tjänst direkt från oss. 2 | STOCKHOLMSMÄSSAN 2016 under året gjorde vi en stor genomlysning av Stockholmsmässans omvärlds- och konkurrenssituation, som ledde fram till beslut i styrelsen om ny strategiplan fram till år 2025 med inriktning på expansion vilket känns enormt spännande. Det är en stor styrka för oss att ha långsiktiga ägare som ser möjlig-heterna med att koppla samman Stockholmsmässans utveckling med utvecklingen av Stockholm som destination. Vi har redan startat ett arbete för att tillsammans med Stockholms stad se över närområdet kring anläggningen och hur detta kan förändras för att stödja vår verksamhet. Ett positivt tecken här är att Scandic, som tog över driften av vårt hotell för tre år år sedan, har utvecklat hotellet till en ny typ av mötesplats som uppskattas både av våra besökare och av deras övriga gäster. Till exempel har de nu en välbesökt top-roof-bar, som faktiskt är den enda i sitt slag söder om Söder. en fråga som kommer få ökat fokus framöver är hållbarhet. Stockholmsmässan har redan i dag ett hållbarhets-arbete som vi med rätta är stolta över, men omvärldens krav ökar ständigt och vi vill ligga i framkant inte bara i vår bransch utan som ett ansvarstagande företag generellt sett. Vi har därför påbörjat en ordentlig genomgång av hur hållbarhetsarbetet ska kopplas till vår strategiska utveckling och hur vi ska förbereda oss inför kommande hållbarhetsredovisning. sist men inte minst präglades 2016 av förberedelser för ett jubileum. 2017 är det 75 år sedan dåvarande S:t Eriksmässan slog upp sina portar, och året kommer på olika sätt att präglas av jubileumsfirandet. Jag ser fram emot att få berätta mer om detta i nästa årsredovisning. Avslutningsvis några ord om Stockholmsmässans fantastiska medarbetare. Vi har satsat stort de senaste åren på personalåtgär-der som kompetensutveckling via Stockholmsmässan Academy, servicekurser för alla medarbetare, utbildning i förändringsledning samt vitalisering av arbetsgrupper genom externa rekryteringar. Nu kliver vi in i ett nytt expansivt skede, och som vd är det otroligt inspirerande att känna att jag har ett team av dedikerade och skickliga medarbetare med mig på den resan. Patric Sjöberg


Arsredovisning_2016_web
To see the actual publication please follow the link above